Mệnh đề quan hệ – Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ

Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM….

Không phải ngẫu nhiên mà ngừơi ta xem Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM….là một trong ” tứ trụ” trong cấu trúc câu tiếng Anh ( cùng với : câu tường thuật , chia động từ ,câu bị động ) .Hầu như trong bài văn, bài text nào cũng ít nhiều dính dáng đến nó. Do đó các em nên chú ý học kỹ cấu trúc này nhé

Thông thường khi mới học tiếng Anh chúng ta biết đến WHO ,WHICH .. như là chữ hỏi trong câu hỏi :

– Who do you like ? bạn thích ai ?
chữ WHO ở đây là có nghĩa là AI và đựoc dùng trong câu hỏi .
– Which color do you like : red or blue ? bạn thích màu nào : xanh hay đỏ ?
WHICH trong câu này có nghĩa là ” NÀO ” và cũng được dùng làm chữ hỏi .

Nhưng hôm nay chúng ta làm quen với một cách dùng hoàn toàn khác của những chữ này. Chữ WHO không có nghĩa là AI và chữ WHICH cũng không có nghĩa là NÀO, mà cả hai đều có nghĩa là :MÀ ( hoặc đôi khi không dịch cũng đựơc ), và đặt biệt là chúng không phải dùng cho câu hỏi. Người ta gọi nhóm này là : relative pronoun tạm dịch là : liên quan đại danh từ, hoặc đại từ quan hệ . Ở đây chúng ta thống nhất gọi là đại từ quan hệ cho nó gọn nhé . Vậy các chữ này dùng để làm gì? và công thức dùng như thế nào ?

Khi ta có hai câu riêng biệt mà trong đó chúng có cùng một danh từ thì người ta có thể nối chúng lại với nhau, và ngừoi ta dùng “đại từ quan hệ ” để nối 2 câu.
Ví dụ trong tiếng Việt mình nhé, ta có 2 câu :
Tôi đã làm mất quyển sách .Bạn cho tôi quyển sách đó tháng trước .
Nối lại như sau :
Tôi đã làm mất quyển sách bạn cho tôi tháng trước .
Cái chữ ” mà ” trong tiếng Việt chính là đại từ quan hệ mà ta sắp học đấy .

Vậy có quá nhiều chữ : WHO , WHICH , THAT .. làm sao biết khi nào dùng chữ nào ?
Trước tiên các em hãy học thuộc cách dùng của chúng như sau đây nhé :

WHO : dùng thế cho chủ từ – ngừoi
WHOM : dùng thế cho túc từ – ngừoi
WHICH : dùng thế cho chủ từ lẫn túc từ – vật
WHEN : dùng thế cho thời gian
WHERE : dùng thế cho nơi chốn
THAT : dùng thế cho tất cả các chữ trên ( có 2 ngoại lệ xem phần dưới )
WHOSE : dùng thế cho sở hửu ,người / vật
OF WHICH : dùng thế cho sở hửu vật
WHY : dùng thế cho lý do ( reason /cause )

(Nguồn englishtime.us)

CÁCH GIẢI BÀI TẬP DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHO ,WHICH…

DẠNG 1 : NỐI 2 CÂU

Dạng này đề bài người ta cho 2 câu riêng biệt và yêu cầu mình dùng đại từ quan hệ nối chúng lại với nhau. Các bước làm dạng này như sau:

Bước 1 :
Chọn 2 từ giống nhau ở 2 câu :
Câu đầu phải chọn danh từ, câu sau thường là đại từ ( he ,she ,it ,they …)
ví dụ :
The man is my father. You met him yesterday.

BƯỚC 2 :
Thế who,which… vào chữ đã chọn ở câu sau, rồi đem (who ,which ..) ra đầu câu

The man is my father. You met him yesterday.
Ta thấy him là người, làm túc từ nên thế whom vào
-> The man is my father.You met whom yesterday.
Đem whom ra đầu câu
-> The man is my father. whom You met yesterday.

Bước 3 :
Đem nguyên câu sau đặt ngay phía sau danh từ đã chọn ở câu trước
The man is my father. whom You met yesterday

-> The man whom You met yesterday is my father

DẠNG 2 : ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG

Dạng này đề bài người ta cho sẳn một câu đã được nối với nhau nhưng chừa chỗ trống để thí sinh điền đại từ quan hệ vào. Các bước làm dạng này như sau:

+ Nhìn danh từ phía trứơc (kế bên chỗ trống) xem người hay vật ( hoặc cả hai ):
– Nếu vật thì ta điền WHICH / THAT
The dog __________ runs …..( thấy phiá trứoc là dog nên dùng WHICH / THAT)

Nếu là : REASON, CAUSE thì dùng WHY
The reason ________ he came … ( dùng WHY )

-Nếu là thơì gian thì dùng WHEN

-Nếu là nơi chốn thì dùng WHERE

Lưu ý :
– WHEN , WHERE , WHY không làm chủ từ, do đó nếu ta thấy phía sau chưa có chủ từ thì ta phải dùng WHICH / THAT chứ không được dùng WHEN , WHERE , WHY.
Do you know the city _______ is near here ?
Ta nhận thấy city là nơi chốn, nhưng chớ vội vàng mà điền WHERE vào nhé ( cái này bị dính bẩy nhiều lắm đấy ! ). Hãy nhìn tiếp phía sau và ta thấy kế bên nó là IS ( động từ ) tức là chữ IS đó chưa có chủ từ, và chữ mà ta điền vào sẽ làm chủ từ cho nó -> không thể điền WHERE mà phải dùng WHICH /THAT ( nếu không bị cấm kỵ )
-> Do you know the city __WHICH / THAT_____ is near here ?

– Nếu ta thấy rõ ràng là thời gian, nơi chốn nhưng xem kỹ phía sau động từ người ta có chừa lại giới từ hay không, nếu có thì không đựoc dùng WHEN , WHERE, WHY mà phải dùng WHICH / THAT
The house ________ I live in is nice .
Ta thấy house là nơi chốn, nhưng chớ vội điền WHERE nhé, nhìn sau thấy ngừoi ta còn chừa lại giới từ IN nên phải dùng WHICH /THAT
-> The house ___which/that_____ I live in is nice

Nhưng đôi khi ngưoì ta lại đem giới từ lên để trứoc thì cũng không đựoc dùng WHERE nữa nhé :
The house in ___which_____ I live is nice

– Nếu là NGƯỜI thì ta tiếp tục nhìn phía sau xem có chủ từ chưa ? nếu có chủ từ rồi thì ta dùng WHOM / THAT, nếu chưa có chủ từ thì ta điền WHO / THAT.
– Lưu ý : nếu thấy phía sau kế bên chổ trống là một danh từ trơ trọi thì phải xem xét nghĩa xem có phải là sở hửu không, nếu phải thì dùng WHOSE .
The man ________son studies at …..
Ta thấy chữ SON đứng một mình khôNG có a ,the ,.. gì cả nên nghi là sở hửu, dịch thử thấy đúng là sở hửu dùng WHOSE (người đàn ông mà con trai của ông ta . .. )
=> The man ____( whose )____son studies at …..

– Nếu phía trứoc vừa có người + vật thì phải dùng THAT
The man and his dog THAT ….

cách dùng WHOSE và OF WHICH

WHOSE : dùng cả cho người và vật
This is the book .Its cover is nice
-> This is the book whose cover is nice .
-> This is the book the cover of which is nice

WHOSE :đứng trứoc danh từ
OF WHICH : đứng sau danh từ ( danh từ đó phải thêm THE )
OF WHICH : chỉ dùng cho vật ,không dùng cho người.
This is the man . His son is my friend.
-> This is the man the son of which is my friend.( sai )

-> This is the man whose son is my friend.( đúng )

(Nguồn englishtime.us)

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM…. )

1.Khi nào dùng dấu phẩy ?
Khi danh từ đứng trước who ,which,whom… là :
+ Danh từ riêng ,tên
Ha Noi, which ….
Mary, who is …
+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :
This book, which ….
+ Có sở hửu đứng trước danh từ :
My mother, who is ….
+ Là vật duy nhất ai cũng biết : Sun ( mặt trời ), moon ( mặt trăng )
The Sun, which …

2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?
– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề
My mother , who is a cook , cooks very well
– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .
This is my mother, who is a cook .

3.Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM…

– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ )
This is the book which I buy.
Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :

-> This is the book I buy.
This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
This is the house in which I live .
Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .

This is the man who lives near my house.
Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .

4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT :
– Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ :

This is my book , that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy -.> không được dùng THAT mà phải dùng which

This is the house in that I live .(sai) vì phía trước có giới từ in -> không được dùng THAT mà phải dùng which

5. Khi nào bắt buộc dùng THAT
– Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi vừa có vật

The men and the horses that ….
That thay thế cho : người và ngựa

6. Khi nào nên dùng THAT

– Khi đầu câu là IT trong dạng nhấn mạnh (Cleft sentences)

It is My father that made the table.

– Khi đứng trước đó là : all, both, each, many, most, neither, none, part, someone, something, so sánh nhất

There is something that must be done
This the most beautiful girl that I’ve ever met.

(Nguồn englishtime.us)

Advertisements

8 Responses to “Mệnh đề quan hệ – Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ”

 1. Siêu gay Việt Says:

  tuyệt lắm mr. Cuong cho thơm phát nào moaaaaa

 2. Sara Says:

  Vậy câu này thì thế nào:
  If we have a chance to travel abroad, Paris is the first city where we’d like to visit
  Cho mình hỏi là mình có thể sử dụng chữ where ở đây ko?
  Tại sao ko/ có
  Tks ban trước nha

 3. kam ngốc xít Says:

  tại sao that có thể thay cho tất cả những từ trên??????????

  • mrcuong Says:

   Tại vì quy định nó thế, kam ngốc xít ạ. Giống như: sao gọi tay là tay mà ko gọi là chân? 🙂

 4. Phuong Says:

  Rat hay, cam on anh da chia se – chuc anh gap nhiu nmay man va thanh cong!

 5. tinhpun25 Says:

  sử dụng đại từ quan hệ trong câu hỏi như thế nào vậy

  • mrcuong Says:

   Câu hỏi của bạn rất hay :D, nhưng mình chưa hiểu rõ ý bạn hỏi như nào. “Sử dụng đại từ quan hệ trong câu hỏi như thế nào?” tức là bạn muốn hỏi “khi nào thì dùng từ nào?” hay là “cách ghép nối như thế nào?”?

   1. Trả lời về “khi nào thì dùng đại từ nào”, ta vẫn tuân thủ theo nguyên tắc ở trên:
   WHO : dùng thế cho chủ từ – ngừoi
   WHOM : dùng thế cho túc từ – ngừoi
   WHICH : dùng thế cho chủ từ lẫn túc từ – vật
   WHEN : dùng thế cho thời gian
   WHERE : dùng thế cho nơi chốn
   THAT : dùng thế cho tất cả các chữ trên ( có 2 ngoại lệ xem phần dưới )
   WHOSE : dùng thế cho sở hửu ,người / vật
   OF WHICH : dùng thế cho sở hửu vật
   WHY : dùng thế cho lý do ( reason /cause )

   2. Cách ghép nối như thế nào?
   Bước 1: chọn 2 từ giống nhau (cùng chỉ 1 đối tượng/ nơi chốn …) (Noun/ Pronoun with same meaning)
   Bước 2: chọn mệnh đề chính, mệnh đề còn lại là mệnh đề giải thích/bổ nghĩa cho mệnh đề chính (Choose main idea)
   Bước 3: Thay thế danh từ giống nhau ở mệnh đề giải thích bằng Đại từ quan hệ phù hợp rồi đặt “Cả mệnh đề giải thích” sau Noun/Pronoun của mệnh đề chính.
   Bước 4: hoàn thành câu.

   Ví dụ: Do you know the girl? The girl sits there.
   Bước 1: 2 từ giống nhau là “the girl”
   Bước 2: chọn mệnh đề chính là câu 1 => câu 2 là mệnh đề giải thích
   Bước 3: Thay thế “the girl” ở câu 2 = “who”, đặt cả mệnh đề giải thích vào sau “The girl” của câu 1 ta được:
   Do you know the girl who sits there?

   Bước 4: câu như trên đã hoàn thành, nhưng ta có thể sử dụng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ:
   Do you know the girl sitting there?

   Túm lại, các bước làm cũng tương tự như khi ghép nối 2 câu khẳng định.

   Thanks for raising question!

 6. tinhpun25 Says:

  sử dụng đại từ quan hệ trong câu hỏi như thế nào ạ!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: