Sự khác biệt của together, each other, one another

each other ( nhau ): dùng cho 2 đối tượng thực hiện hành động có tác động qua lại

Mary and Tom love each other : Mary và Tom yêu nhau => ngưoi này yêu người kia và người kia cũng yêu trở lại người này => có tác động qua lại.

They look at each other : họ nhìn nhau => nhìn qua nhìn lại

one another (nhau) : cách dùng giống như each other nhưng dùng khi có 3 đối tượng trở lên. ( tuy nhiên xu hướng hiện nay người ta thường dùng each other thay cho cả one another )

together : (cùng nhau)

Dùng khi các đối tượng cùng thực hiện hành động nào đó mà không có tác động qua lại

We go to school together : chúng tôi cùng nhau đến trường => mạnh ai nấy đi ,không ai tác động qua lại gì.

So sánh:

I and you kiss the baby together : tôi và bạn hôn đứa bé => tôi và bạn không có hôn nhau ! => tôi và bạn không có tác động qua lại, mà cùng nhau tác động lên đối tượng khác

I and you kiss each other : tôi và bạn hôn nhau => tôi và bạn có tác động qua lại

Source: Englishtime.us

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: