CÁCH KHÁC LÀM BÀI 5 ĐỀ I K47 (CÁCH TUẤN RUỒI)

CÂU 5 ĐỀ I K47:


k = vecto PoP1/ || PoP1|| = k (kx, ky,kz)

trong bài này, ta có vecto PoP1 ( 1,2,2)

=> || PoP1|| =  3

=> k= (1/3, 2/3, 2/3)

kx =1/3

ky= 2/3

kz= 2/3

=> tính được cos alpha, sin alpha, cos beta, sin beta.

Advertisements

2 Responses to “CÁCH KHÁC LÀM BÀI 5 ĐỀ I K47 (CÁCH TUẤN RUỒI)”

  1. Na Says:

    ở trong sách chính là cách này mà, cái đoạn quay rồi chiếu k lên õ… blah blah chỉ là thủ tục thôi.
    mình thực hiện tính toán thì bắt đầu từ việc tính kx, ky, kz chứ còn làm gì nữa mà dài hơn???

  2. luckystar88 Says:

    Tớ thấy cách này nhanh mà ngắn nhất :)) !!! Mọi người tham khảo cho ý kiến đê !!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: